top of page

Οφέλη από τη συμμετοχή στο franchise
του Applied Language Studies House

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση και υποστήριξη

Business Meeting

Αυτό περιλαμβάνει:

  • ένα εντατικό τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο

  • πρόσβαση στο «Εγχειρίδιο λειτουργίας»

  • μια εκτεταμένη τράπεζα πόρων για να σας βοηθήσει

  • εκτενές υλικό μελέτης, διαθέσιμο σε έντυπη μορφή και κατόπιν παραγγελίας

  • μια πλήρη σειρά υλικών μάρκετινγκ

  • ένα πρόγραμμα καθοδήγησης, που σας συνδέει με έναν έμπειρο Διευθυντή Κέντρου για αυτούς τους πολύ σημαντικούς πρώτους μήνες λειτουργίας

Χαμηλό κόστος εκκίνησης

Bar Chart

Το κόστος εκκίνησης είναι 10.000 ευρώ

Το αρχικό κόστος σας θα καλύψει:

  • αρχική εκπαίδευση

  • ρύθμιση ιστότοπου και πρόσβαση στην Πύλη Κέντρου Διευθυντών (CMP)

  • μάρκετινγκ και επιχειρηματική υποστήριξη

  • αποκλειστικά δικαιώματα λειτουργίας κέντρων ALSH και χρήσης της επωνυμίας ALSH στην επικράτειά σας.

Για μια λεπτομερή ανάλυση του κόστους, δείγματα φύλλων εργασίας και υλικού μάρκετινγκ, μιλήστε με έναν από τους συμβούλους μας σήμερα. Επιπλέον, τον πρώτο σας χρόνο μειώνουμε τα royalties κατά 100% και στη συνέχεια φθάνουμε στο τελικό 2% από το δεύτερο έτος για να σας δώσουμε άφθονο χρόνο για να εγγράψετε τους πρώτους σας σπουδαστές/μαθητές και να έχετε καθαρό κέρδος.

Ένα αποδεδειγμένο και κερδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο

Business Meeting

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο διασφαλίζει να έχετε υψηλό ποσοστό κερδών, καθώς η επιχείρησή σας μεγαλώνει. Μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες και ώρες που ταιριάζουν σε εσάς και τους χώρους διεξαγωγής σας, καθώς και τη δομή των διδάκτρων για τους σπουδαστές στο κέντρο σας. Με διαφορετικούς τρόπους ρύθμισης και λειτουργίας του κέντρου σας, υπάρχει αρκετή ευελιξία για να αντιμετωπίσετε τις περιστάσεις σας. Στόχος μας είναι να σας υποστηρίξουμε σε κάθε βήμα για να πετύχετε τους στόχους σας ως Ιδιοκτήτης / Διευθυντής Κέντρου.

Αποδεδειγμένο αυτοματοποιημένο μάρκετινγκ

Image by Campaign Creators

Βελτιστοποιήσαμε τη στρατηγική διαδικτυακού μάρκετινγκ, ώστε να έχουμε τη συνδυασμένη διαδικτυακή παρουσία όλων των κέντρων μας και επενδύουμε πολλά στη Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO) για να διασφαλίσουμε ότι το κέντρο σας βρίσκεται πάντα ψηλά στις κατατάξεις αναζήτησης. Όσο περισσότερο μιλάτε για αυτό που κάνετε, τόσο υψηλότερη είναι η κατάταξή μας στο Google τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο – κάτι που μεταφράζεται σε άλμα στην κορυφή της σελίδας κατά την αναζήτηση για Teacher Training courses, μαθήματα ξένων γλωσσών και Διευθυντές Κέντρων. Για να διευκολύνουμε τη λειτουργία και το μάρκετινγκ του κέντρου σας, προσθέσαμε μια σειρά από υλικά για να τα παραγγείλετε ηλεκτρονικά όποτε τα χρειάζεστε.

Εταιρικό, Ακαδημαϊκό, Επιχειρηματικό όφελος

Image by Samson

Εταιρικό

· Ισχυρή, διεθνώς αναγνωρισμένη επωνυμία και λογότυπο (ήδη η ALS House είναι γνωστή παγκοσμίως χάρη στις συνεργασίες με ισχυρούς οργανισμούς, ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους, χάρη στα συνέδριά μας και το επιστημονικό περιοδικό μας στα οποία έχουν συνεισφέρει ακαδημαϊκοί, ερευνητές από όλο τον κόσμο)...

Ακαδημαϊκό

· Δωρεάν διαδικτυακά συνέδρια και εργαστήρια καθηγητών

· Δωρεάν συνέδρια πρόσωπο με πρόσωπο για νέους μαθητές συντονιστές και Διευθυντές Σπουδών και εκπαιδευτές δασκάλων

· Δωρεάν υποστήριξη Διευθυντών Σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών ομάδων συζήτησης και συνεδρίων.

· Δωρεάν υποστήριξη για συντονιστές μικρών μαθητών...

Επιχειρηματικό

· Ένα ισχυρό σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εστιάζει στους πελάτες και το διδακτικό προσωπικό, που υποστηρίζεται από τακτικές επιθεωρήσεις...

Εξαιρετικές συνεργασίες διεθνούς κύρους

education-case-cambridge-00_0.jpg

Cambridge University

παρέχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα (προγράμματα που αφορούν στις σπουδές του Cambridge University (Delta, CELTA, Train the Trainer, TKT), προγράμματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών και κυρίως της Αγγλικής γλώσσας για μαθητές από 3 ετών έως και ενηλίκων, όλα τα επίπεδα)

Macmillan Education

Τεράστιο οικονομικό όφελος αλλά και όφελος ποιοτικής διδασκαλίας χάρη στα βιβλία Αγγλικής των εκδόσεων Macmillan Education τα οποία θα προμηθεύονται στους franchisees του δικτύου μας

British Council

Ως μέλος του Addvantage programme του Βρετανικού Συμβουλίου στην Ελλάδα δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ομαλή διαδικασία εξετάσεων των μαθητών του δικτύου μας

bottom of page